Arrangementer

Velferdskomiteen i Knausen arrangerer flere fellesarrangementer i løpet av året: Har du lyst til å bidra? Eller er du ny i borettslaget og har lyst til å bli kjent med flere? Ta gjerne kontakt med oss!


Aktuelle datoer 2013:

12. april:      Frist for å sende inn saker til generalforsamlingen
23. april:      Dugnad
22. mai:       GeneralFørsamling + Generalforsamling
22. juni:       Sommerfest
11. august:  Radarlekene 2013


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar